JAVNO SAVJETOVANJE O PROGRAMU POTPORA PODUZETNICIMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA 2022. – 2025.