Program: Interreg Središnja Europa
Trajanje: 03/2023 – 02/2026
Zemlje partneri: Slovenija, Mađarska, Hrvatska, Poljska, Njemačka, Austrija, Italija
PopUpUrbanSpaces pomaže u rješavanju problema koji proizlaze iz mobilnosti orijentirane na automobile: automobili ljudima oduzimaju oskudne javne prostore i važne urbane funkcije, stvaraju gužve, doprinose visokim emisijama stakleničkih plinova i negativno utječu na okoliš i zdravlje stanovnika.
Kako bi se postigla promjena ponašanja prema održivim oblicima urbane mobilnosti, ljudi moraju razumjeti njezine posljedice i biti spremni napustiti svoje automobile u korist javnog prijevoza i aktivnih načina kretanja. Međutim, lokalne vlasti u malim i srednjim gradovima u Središnjoj Europi nemaju kompetencije i alate za podizanje svijesti donositelja odluka, stanovnika i utjecaja na ponašanje putnika. Pristup PopUpUrbanSpaces temelji se na konceptu “Pokaži i reci”:
Projekt gradovima omogućuje primjenu inovativnih metoda temeljenih na taktičkom urbanizmu/praksama izrade mjesta kako bi građanima (i donositeljima odluka) kroz “pop-up” intervencije pokazali kako bi bilo da ulice i javni prostori ne dominiraju automobilima.
Projekt razvija inovativne alate/metode za digitalnu kampanju kako bi se ljudima objasnilo rizike gradske mobilnosti orijentirane na automobile.
Kako bi ispunio svoje ciljeve, projekt uzima postojeće znanje za osmišljavanje strategije izgradnje kapaciteta i obučavanje partnera u taktičkom urbanizmu/digitalnim kampanjama. Koristeći ovo znanje, partneri dizajniraju planove za demonstracijske radnje, provode ih i ocjenjuju. Zatim, koristeći lekcije iz pilot projekta, partnerstvo razvija i širi rješenje prilagođeno ciljnoj skupini.
Kako bi povećali rezultate projekta, pilot gradovi također razvijaju teritorijalne planove koji preporučuju specifične intervencije kao i prijedloge politike. Urbano-ruralne partnerske mreže olakšavaju bliži međuodnos između glavnih središta i okolnih zajednica.
Bavljenje izazovom na transnacionalnoj razini olakšava razmjenu znanja i iskustva među partnerima radi razvoja zajedničkih rješenja i daje rezultatima transnacionalnu vidljivost.

VEZANE OBJAVE

JAVNI POZIV ZA PROVOĐENJE POSEBNIH OBLIKA NASTAVE (LJETNE ŠKOLE) ZA UČENIKE PRIPADNIKE NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

OTVORENO E-SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU UPUTA ZA PRIJAVITELJE ZA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA KOJE PROMIČU POLJOPRIVREDU I VRIJEDNOST RURALNOG PROSTORA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU

Drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ULAGANJE C1.5 R4.I1 – INFRASTRUKTURNO OPREMANJE POSREDNIKA U LANCU DONIRANJA HRANE I BANKE HRANE

JAVNI POZIV ZA DODJELU NAGRADE ZA KRATKU PRIČU O DOMOVINSKOM RATU ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA U 2024. GODINI