Naziv projekta: Advanced coGeneration Options for Reintegrating local Assets

Akronim: AGORA

Trajanje projekta: 1.7.2020. – 31.12.2022.

Program: INTERREG DUNAV 2014. – 2020.

Proračun projekta: 2.242.623,51 EUR

Sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF): do 85%

Zemlje partneri: Rumunjska, Hrvatska, Češka, Austrija, Slovenija, Mađarska, Njemačka, Bugarska, BiH i Moldavija

 

OPIS PROJEKTA:

Projekt „AGORA“ okupit će 17 dionika iz 10 zemalja (Rumunjska, Hrvatska, Češka, Austrija, Slovenija, Mađarska, Njemačka, Bugarska, BiH i Moldavija) u projektu vrijednom €2.242.623,51, trajanja 30 mjeseci.

AGORA će tokom svog provođenja detektirati urbane probleme Koprivnice i ostalih gradova u kojima se odvija. Poseban naglasak stavljen je na revitalizaciju napuštenih prostora i oživljavanje otvorenih gradskih površina te spajanje zainteresirane javnosti sa prostorima koje treba revitalizirati. Tim okupljen oko AGORE pun je stručnjaka s raznih područja spremnih na rješavanje lokalnih problema praksama i znanjima koja su usvojili u svojim sredinama.

Problem napuštenih prostora problem je svih gradova i lokalnih zajednica u svijetu. Ti su prostori napušteni iz raznih, uglavnom gospodarskih, razloga. Ograničeni institucionalni kapaciteti i nedostatak prethodnog iskustva javnih tijela, drugi relevantni dionici (osobito u manjim gradovima) u regiji sprečavaju učinkovitu borbu protiv daljnjeg nastajanja takvih prostora te spotiču inicijative revitalizacije tih prostora kada se one ukažu.

AGORA za cilj ima osuvremeniti praksu i razmišljanje prilikom prostornog planiranja unutar zahvaćenih gradova/regija stavljajući naglasak na inovativne prakse koje se koriste u modernom svijetu, a koje će se prilagoditi ili u potpunosti stvoriti za potrebe partnera uključenih u ovaj projekt.

Više o projektu na sljedećim linkovima:

https://www.facebook.com/InterregAGORA