citycircle-projekt
Uspostava sustava cirkularne ekonomije
talent-projekt
Društveni izazovi nastali zbog migracije visokoobrazovanih mladih (odljev mozgova)
projekt-AGORA
Revitalizacija napuštenih prostora i oživljavanje otvorenih gradskih površina
11
Prijava i provedba projekta ulaganja u izgradnju i opremanje tvornice papirnih cijevi Bomarkpak d.o.o. (Strukturni fond EU)
14
Organizacija (osnivanje), rekonstrukcija i opremanje objekta Tehnološki park d.o.o. Varaždin
10
Prijava i provedba projekta Izgradnja dviju dionica komunalnog sustava Općina Preko (IPARD)
13
Prijava i provedba projekta Izgradnja i opremanje Bioelektrane OPG Vrček Dalibor (IPARD)
17
Studija opravdanosti obnove voznog parka javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina
6
Prijava i provedba projekta Izgradnja Izgradnja i opremanje zgrade javne-društvene namjene – dječji vrtić Donji Kućan Varaždin – EPFRR
3
Prijava i provedba projekta Rekonstrukcija i opremanje samostojeće prizemne zgrade društvenih djelatnosti – dječji vrtić Grdelin Pakoštane – EPFRR
12
Studija opravdanosti rekonstrukcije i modernizacije pozornice HNK u Varaždinu
9
Program ukupnog razvoja – Općina Gornji Mihaljevec, Selnica i Sveti Juraj na Bregu
2
Lepeza Vž – ESF
4
Stražaplastika d.o.o. – prijava i provedba projekta – by standardization to top 5 (PHARE)
5
Prijava i provedba projekta podizanja trajnog nasada borovnica Dar blue d.o.o. (IPARD)

1. Prijava i provođenje projekta Izgradnja skladišnih kapaciteta (7 silosa) na Eko imanju Mavrović (SAPARD)
2. Prijava i provođenje projekta Izgradnja i opremanje farme za tov junadi (teladi) do 6 mjeseci starosti (3 objekta) poduzeća Simental dommerce d.o.o. (SAPARD)
3. Predinvesticijska studija poslovne zone Posedarje – SLIVNICA
4. Stražplastika d.o.o. – prijava i provedba projekta – by standardization to top 5 (PHARE)
5. Organizacija (osnivanje), rekonstrukcija i opremanje objekta Tehno park d.o.o. Varaždin
6. Studija izvodljivosti za industrijsku zonu “Svale-Čirkin polje” (BIH)
7. Prijava i provedba projekta Izgradnja dviju dionica komunalnog sustava Općina Preko (IPARD)
8. Prijava i provedba projekta Izgradnja dijela komunalnog sustava općina Pakoštane (IPARD)
9. Prijava i provedba projekta Izgradnja i opremanje Bioelektrane OPG Vrček Dalibor (IPARD)
10. Prijava i provedba projekta Nabava opreme za branje i pakiranje povrća – PPP Jurica Cafuk (IPARD)
11. Prijava i provedba projekta podizanja trajnog nasada borovnica Dar blue d.o.o. (IPARD)
12. Prijava i provedba projekta ulaganja u izgradnju i opremanje tvornice papirnih cijevi Bomarkpak d.o.o. (Strukturni fond EU)
13. Izgradnja i opremanje Regionalnog centra zaštite i spašavanja – predinvesticijska studija
14. Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena varaždinske sinagoge – studija izvodljivosti
15. Analiza opravdanosti i davanje koncesije za obavljanje gradskog prijevoza
16. Projekt izgradnje prometnica i odvodnje u gospodarskoj zoni Brezje Varaždin – prijava na EPFRR – EU fond za regionalni razvoj
17. Prijava i provedba projekta Izgradnja Izgradnja i opremanje zgrade javne-društvene namjene – dječji vrtić Donji Kućan Varaždin – EPFRR
18. Prijava i provedba projekta Rekonstrukcija i opremanje samostojeće prizemne zgrade društvenih djelatnosti – dječji vrtić Grdelin Pakoštane – EPFRR
19. Studija opravdanosti obnove voznog parka javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina
20. Centar kreativne industrije – HUB:VA level 22 Varaždin – investicijska studija
21. Studija opravdanosti rekonstrukcije i modernizacije pozornice HNK u Varaždinu
22. TUTOR – rasT podUzeTništva krOz infoRmiranje (Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija – PPI)
23. Prijava projekta Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike – sortirnica u Varaždinu
24. AD-OC – Interreg III B CADSES
25. BUKA – UNDP (Sigurnost u zajednici)
26. Program ukupnog razvoja – Općina Gornji Mihaljevec, Selnica i Sveti Juraj na Bregu
27. Give woman a chance! – PHARE 2005
28. Stronger Together – on policies (STOP!) – Europe for Citizens
29. Network of Culture (CultiNet) – Europe for Citizens
30. City Volunteers – IPA CBC SLO-HR
31. Her Second Chance – IPA 2007-2009
32. Regional Agency North – FP7
33. Yibe – IPA 2007-2009
34. 4 for 600 – IPA 2007-2009
35. Active – IPA 2011
36. Dynamo – FP7
37. Indigo Green – IPA IV
38. e-Poslovanje faza 2 – Regional Competitiveness
39. Adora – ESF
40. Cense 2020. – Europe for Citizens
41. Hicaps – Interreg Central
42. Citywalk – Interreg Danube
43. Domino – ESF
44. Positiva – ESF
45. Zeleno želimo – Interreg SLO-HR
46. Lepeza Vž – ESF
47. Ponos – ESF
48. Talent Magnet – Interreg Danube
49. Ponos II – ESF
50. AGORA – Interreg Danube
51. CITYCIRCLE – Interreg Central