Naziv projekta: Suoblikovanje pametnih lokalnih rješenja za iskorištavanje vrijednosti i povećanje otpornosti (Co-designing smart Local solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience)

Akronim: CLEVER

Trajanje projekta: 01.09.2018. – 31.08.2019.

Financiranje: Program transnacionalne suradnje INTERREG Danube

Projektni budžet: 49.995,00 €

Sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj: 32.975,75 €

Sufinanciranje iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA): 9.520,00 €

Partneri:

  • Grad Baia Mare (Rumunjska) – vodeći partner
  • Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. (Hrvatska)
  • Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (Srbija)
  • TRILOGIS SRL (Italija)

Cilj projekta:

Glavni cilj projekta je omogućiti pametnu implementaciju održivih urbanih strategija i akcijskih planova za revitalizaciju javnog prostora kroz:

1) Poticanje integriranog pristupa: razvijanje instrumenata koji će dati opipljive investicije kroz horizontalnu, vertikalnu i lokacijsku integraciju ključnih akcija i mjera pritom uvažavajući socijalne, ekonomske, financijske, tehničke i obvezujuće aspekte

2) Uključivanje ključnih lokalnih dionika: poticanje unaprjeđenja veza između glavnih suučesnika u urbanom razvoju omogućavanjem komunikacije i povratnih informacija u stvarnom vremenu, kroz korištenje mobilnih tehnologija, čime se poboljšava transparentnost, vertikalna i horizontalna komunikacija

3) Uključivanje građana u većoj mjeri i kreiranje “buy-in-a” za projekte regeneracije, pružanjem mogućnosti da sudjeluju u kreiranju lokalnih politika urbanih prostora i njihovih susjedstava ili gradskih centara (mapiranje ruta, “GeoBlogging”, interaktivni eWorkshopovi, participativni online proračun, itd.)

4) Mjerenje utjecaja kroz “SMART KPI”, iskorištavanjem postojećih okvira i baza podataka indikatora koje se odnose na pametne gradove, kao i projekata koji će kreirati oznake pametnih i kreativnih javnih prostora

5) Držanje niskih cijena javne prenamjene kroz inovativnu, pametnu i participativnu implementaciju i financijske okvire koji su bazirani na metodologiji suoblikovanja i društvenog rejtinga za nove digitalne gradove

6) Ubrzavanje inovativnih rješenja u lokalnoj administraciji kroz razvoj:

– pametnog tržišta urbanih rješenja

– alata za organizacijske inovacije u lokalnoj samoupravi

– sažetka najboljih praksa

Outputi projekta:

  • Output 1 – detaljno izvješće o trenutačnom stanju u području urbane regeneracije u partnerskim zemljama
  • Output 2 – plan rada glavnog projekta koji će proizaći iz projekta „Clever“
  • Output 3 – izvješće o potencijalnim izvorima financiranja glavnog projekta koji će proizaći iz projekta „Clever“.

Događanja:

VEZANE OBJAVE