Od ideje do projekta
za uspješan regionalni razvoj

NAŠE USLUGE

PROJEKTNE PRIJAVE I UPRAVLJANJE

Izrada prijava na nacionalne natječaje i natječaje EU fondova te upravljanje projektom

POSLOVNI PLANOVI

Izrada poslovnih planova, predinvesticijskih studija, investicijskih studija sa ili bez analize troškova i koristi (cost-benefit)

MARKETINŠKI I RAZVOJNI PLANOVI

Izrada poslovnih, marketinških, strateških i razvojnih planova za poduzetnike, jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave

TEHNIČKA I ADMINISTRATIVNA POMOĆ

Tehnička i administrativna pomoć pri provedbi odobrenih projekata s izradom završnog izvješća

TEMATSKE RADIONICE

Organizacija tematskih radionica

POSLOVNO SAVJETOVANJE

Savjetovanje i podrška razvoju inovativnih poduzetničkih ideja

NAŠA VIZIJA

Biti pouzdan partner lokalnog razvoja na području gradova Varaždina i Koprivnice poštujući načela održivosti.
REFERENCE

Pregledajte naš popis referenci

Pročitajte više...
PLANOVI I IZJEŠĆA

Preuzmite naša izvješća u pdf formatu

Pročitajte više...