20. September 2022.
Partnerski sastanak u Apatinu
TalentMagnet tim DAN-a je proteklog tjedna sudjelovao na partnerskom sastanku u Apatinu na kojem se razgovaralo o svim provedenim aktivnostima i pripremalo za sam finiš projekta. […]
16. September 2022.
Realizirajte deep tech startup uz podršku mentora na međunarodnom tržištu
Od 06. listopada do 12. studenog 2022. organizira se online radionice za edukaciju poduzetnika o osnivanju i financiranju deep-tech startupa. Deep-tech startupi temeljeni su na novim […]
14. September 2022.
AGORA SVILARSKA KVART
U sklopu projekta AGORA, Razvojna agencija Sjever DAN u suradnji s Gradom Koprivnicom organizira vikend festival pod nazivom “AGORA Svilarska kvART”. Jedinstvena je to prilika da […]
14. September 2022.
Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu
Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi: P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje […]
14. September 2022.
Na e-savjetovanju objavljen NACRT NATJEČAJA za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
Prihvatljivi korisnici su: a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija   […]
14. September 2022.
Objavljen natječaj za žrtve mina i članove njihovih obitelji u okviru projekta „Razminiranje i društveno- gospodarska integracija“
U okviru projekta „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“, financiranog iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, objavljen je javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva na […]