28. April 2022.
Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva
Prijavitelji: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a Poljoprivredne organizacije Poljoprivredni gospodarski subjekti Vrijednost natječaja: 150.000.000,00 kn Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150.000.000,00 HRK od […]
26. April 2022.
Novi Europski Bauhaus: Otvoreni natječaji za potporu građanima, gradovima i mjestima
Dostupna su tri nova natječaja za potporu građanima, gradovima i mjestima kako bi inicijative prepoznate kao lijepe, održive i uključive približili svojim zajednicama: Potpora lokalnim inicijativama […]
25. April 2022.
Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1)
Predmet (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova Status: Otvoren od 3. svibnja 2022. do 4. srpnja 2022. u 23.59 sati […]
22. April 2022.
JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO FINANCIRANJE PROJEKATA SMANJIVANJA POTROŠNJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS) u smislu ovog Javnog poziva su kontrolirane tvari klorofluorougljici (CFC) i klorofluorougljikovodici (HCHC), a fluorirani staklenički plinovi su fluorirani ugljikovodici […]
22. April 2022.
JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE POTICANJA MJERA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva. Pravo na korištenje sredstava […]
15. April 2022.
TalentMagnet u Stuttgartu
Projektni tim Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o., 05.04.2022. i 06.04.2022. sudjelovali su na sastanku projektnih partnera projekta TalentMagnet u Stuttgartu. Razmijenjene su informacije o provedenim […]
Promjena veličine fonta
Contrast