Završna konferencija VIBA Youth projekta sufinanciranog od strane EU u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska