Za gradove osigurano više od 680 milijuna eura kroz ITU mehanizam