VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA JE STRATEGIJU PAMETNE SPECIJALIZACIJE DO 2029. GODINE