Umjetnička radionica projekta VIBA Youth sufinanciranog od strane EU u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska