U Zagrebu predstavljanje operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala