U Zagrebu će se održati konferencija “Programi unije 2021. – 2027.”