Savjetovanje s javnošću o Eksperimentalnom kurikulumu nastavnoga predmeta Prirodoslovlje za osnovne škole