Savjetovanje s javnošću o Eksperimentalnom kurikulumu nastavnoga predmeta Praktične vještine za osnovne škole