Savjetovanje s javnošću o Eksperimentalnom kurikulumu nastavnoga predmeta Informacijske i digitalne kompetencije za osnovne škole