Rok za LIFE Prijelaz na čistu energiju – 16. studenog 2023.