Realizirajte deep tech startup uz podršku mentora na međunarodnom tržištu