Procjena prilika za digitalizaciju poslovanja uz popratno savjetovanje Rok za prijavu: 5. listopada 2023. Prijavite se!