Priprema i istraživanje geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja