Prijave za sufinanciranje energetske obnove kuća u 2024. godini otvorene do kraja veljače