Prerađivačima 19,9 milijuna eura zbog povećanja cijena prirodnog plina i električne energije – prijave otvorene