Predstavljena druga faza EU projekta “e-Poslovanje”