Poziv za sudjelovanje u konzultacijama sa zainteresiranim dionicima vezano za aktivnosti podrške malim i srednjim poduzetnicima u sklopu programa Eurostars u okviru drugog Švicarsko- hrvatskog programa suradnje