Poziv za sudionike seminara na temu “Razvoj kvalitete u pilot aktivnostima koje podržava Europska zaklada mladih”