POZIV NA RADNI STATANAK S PREDSTAVNICIMA CIVILNOG DRUŠTVA