Poziv na Info dan Europskog inovacijskog vijeća (EIC) u Šibeniku 13. lipnja 2023.