POZIV NA DVODNEVNU RADIONICU „MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA PROJEKATA JAVNOG SEKTORA U SKLOPU PROGRAMA UNIJE GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI 2021.- 2027.“