POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA ORGANIZACIJU DVA LOKALNA EUROPSKA DOGAĐAJA ZA MLADE (EYE) U 2024. GODINI