Poziv na dostavu projektnih prijedloga  Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada