POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA EUROPSKE PLATFORME ZA PROMOCIJU UMJETNIKA U NASTAJANJU