Poziv na dostavu ponude za nabavu teretnog automobila putem operativnog leasinga