Posjeta nasadu lješnjaka u sklopu projekta CITYCIRCLE