POSEBNI JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA IZVOĐENJA NUŽNIH RADOVA OBNOVE NEPRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE TIJEKOM KONSTRUKCIJSKE OBNOVE FINANCIRANE IZ FONDA SOLIDARNOSTI EU U POTRESU OŠTEĆENIH NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA ZA KOJA SU OSIGURANA BESPOVRATNA FINANCIJSKA SREDSTVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EU