POLITIKA FLIP-A (FINANCIJE, INOVACIJE, UČENJE I PATENTIRANJE/INTELEKTUALNA PRAVA)