Pokrenuta platforma za spajanje Eurostars partnera u sklopu Hrvatsko-švicarskog programa suradnje