OTVORENO E-SAVJETOVANJE ZA PRIJEDLOG PRAVILNIKA ZA INTERVENCIJU 72.01. „POTPORA ZA OGRANIČENJE U GOSPODARENJU ŠUMAMA“ (NATURA 2000, NKS)“ I „PRIJEDLOG PRAVILNIKA ZA INTERVENCIJU 73.08. „IZGRADNJA ŠUMSKE INFRASTRUKTURE“