Otvoreno e-savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara