Osobni odbitak poreznog obveznika je neoporezivi dio dohotka.

Osnovica osobnog odbitka iznosi 2.500,00 kn.

OSOBNI ODBITAK Koeficijent Mjesečna svota (kn) Godišnja svota (kn)
Osnovni osobni odbitak 1 1,6 4.000,00 48.000,00
Uzdržavani članovi uže obitelji i bivši bračni drug za kojeg se plaća alimentacija 0,7 1.750,00 21.000,00
Prvo dijete 0,7 1.750,00 21.000,00
Drugo dijete 1,0 2.500,00 30.000,00
Treće dijete 1,4 3.500,00 42.000,00
Četvrto dijete 1,9 4.750,00 57.000,00
Peto dijete  2,5 6.250,00 75.000,00
Šesto dijete 3,2 8.000,00 96.000,00
Sedmo dijete 4,0 10.000,00 120.000,00
Osmo dijete 4,9 12.250,00 147.000,00
Deveto dijete 2 5,9 14.750,00 177.000,00
Porezni obveznik i svaki uzdržavani član uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom 0,4 1.000,00 12.000,00
Porezni obveznik i svaki uzdržavani član uže obitelji i svako dijete ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu 3​ 1,5 3.750,00​ 45.000,00

 

1 Mjesečni osnovni osobni odbitak se izračunava kao koeficijent 1,6 osnovice osobnog odbitka (1,6 x 2.500,00 kn = 4.000,00 kn)

2 Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava se za 1,1 … više u odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete

3 U ovim slučajevima porezni obveznik ne može za sebe koristiti osobni odbitak za invalidnost (faktor 0,4), niti za uzdržavanu osobu