Održan “Zeleni dan” na varaždinskom placu u sklopu EU projekta CITYCIRCLE