Održan sastanak mladih nezaposlenih osoba i poslodavaca u sklopu projekta Take your chance