Održan projektni sastanak u Ferrari u sklopu projekta PopUpUrbanSpaces