Odobren jedanaesti ciklus hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu Programa Hubert Curien „Cogito“ za 2023. i 2024. godinu