OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE – GRAD VARAŽDIN SUFINANCIRA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE