Objavljen poziv “Izrada županijskih socijalnih planova”