OBJAVLJEN INDIKATIVNI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2023. GODINU