NATJEČAJ ZA PRIJAVU ZAJEDNIČKIH PROJEKATA U SKLOPU ZNANSTVENO-TEHNIČKE SURADNJE IZMEĐU HRVATSKE I AUSTRIJE ZA 2024. – 2025.