Nastavlja se uspješna suradnja Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. i poduzeća Bomark Pak d.o.o. na projektu „VALOREM“]