NAJAVA ONLINE INFORMATIVNE RADIONICE U OKVIRU POZIVA „ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA SA STATUSOM KULTURNOG DOBRA“